100% Đoàn cơ sở tỉnh Hà Nam được công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Năm 2023, Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TĐTN-BTC ngày 24/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 10-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 07/6/2023 về việc Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023-2027

Đến nay, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, cũng như công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Bám sát vào Hướng dẫn số 10-HD/TĐTN-XDĐ ngày 07/6/2023 của BTV Tỉnh đoàn về việc hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023-2027, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hiệu quả mô hình “3 chủ động” thể hiện trên các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị.

100% Đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; nắm chắc hoàn cảnh gia đình, thu nhập, nghề nghiệp của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên, diễn biến tư tưởng, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội, kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, định hướng đoàn viên thanh niên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyên trên trang fanpage của tổ chức Đoàn, Hội; hướng dẫn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động giao lưu, liên hoan các CLB tổ đội nhóm, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội với nhiều công trình phần việc thiết thực được đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia.

 Các cơ sở Đoàn tham gia học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Công tác quản lý đoàn viên được các cơ sở đoàn chú trọng. 100% đoàn cơ sở và chi đoàn có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên trên phần mềm QLĐV; có theo dõi, nhận xét, đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đẩy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên … Các đơn vị đã chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tổ chức các hoạt động hỗ trợ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trong thanh niên cũng được quan tâm, tập trung tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; tình hình thế giới, trong nước, tỉnh và địa phương được thực hiện lồng ghép qua các buổi sinh hoạt đoàn, sinh hoạt chuyên đề…Cùng với đó, các cơ sở đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên.

Đoàn phường Lam Hạ tổ chức Lễ ra quân Ngày chủ nhật xanh

Ngoài ra, các cơ sở đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về cơ chế, các nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đạt chỉ tiêu. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy tổ dân phố, bản trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách tạo nguồn lực thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị; huy động tốt các nguồn lực xã hội hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

Đại diện ĐVTN Huyện đoàn Thanh Liêm phát biểu ý kiến tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên

Từ thực tiễn triển khai, đoàn cơ sở đã có nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, thu hút, tập hợp được đông đảo các đoàn viên, thanh niên tham gia, bổ sung nguồn thanh niên cho các Chi đoàn để phát triển vào tổ chức Đoàn – Hội; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt nhiều nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đến từng đoàn viên. Song song đó, các cơ sở đoàn cũng tích cực, chủ động nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều hình thức tổ chức mới lạ nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh vận, đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh.

Mô hình đường cờ – pano thanh niên của Đoàn xã Chuyên Ngoại 

Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung đẩy mạnh chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672