KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

KH nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền NQĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, NQĐH Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XV và NQĐH Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672