TỈNH ĐOÀN – HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIẢI PHÁP ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TÔN GIÁO CHO THỦ LĨNH THANH NIÊN, CÁN BỘ HỘI CHỦ CHỐT CÁC CẤP

Ngày 11/7/2023, tại Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề Giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên tôn giáo cho thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội chủ chốt các cấp

(Đồng chí Vũ Trần Tùng Anh – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại hội nghị, 30 đại biểu đã được trang bị kỹ năng, kiến thức về Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác tôn giáo, dân tộc, đồng thời tập huấn các chuyên môn, nghiệp vụ, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo; thu hút thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.

(Cán bộ Hội tham gia Hội nghị)

Chuyên đề bồi dưỡng bao gồm các nội dung: Khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo; Pháp luật và chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo; Quan điểm đổi mới của Đảng, Nhà nước ta về công tác tuyên giáo; Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2023; Thông tin tình hình tôn giáo trong nước và địa phương và các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho các cán bộ Đoàn, Hội nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672