Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn văn minh cho đoàn viên, thanh niên.

Ngày 19/4/2023, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn văn minh cho đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình tập huấn, các đoàn viên, thanh niên đã được truyền đạt về các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích của việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh, tập huấn chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ trong sản suất nông nghiệp cho đoàn viên thanh niên.

Theo đó, các đoàn viên, thanh niên đã được chia sẻ kiến thức về chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ  thuật trong phương pháp ứng dụng công nghệ máy bay không người lái phun chế phẩm sinh học,ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản, hỗ trợđưa  sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên lên sàn thương mại điển tử.

Thông qua chương trình tập huấn nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của  đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số để tuyên truyền, khuyến khích người dân nông thôn chủ động áp dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới hứng tới nông thôn mới văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672