BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN KIỂM TRA KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TẠI CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TĐTN-XDĐ ngày 04/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam về việc Kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn, Hội và Phong trào Thanh thiếu nhi tại 10 đơn vị Đoàn cấp huyện trực thuộc tỉnh đoàn

Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện chủ đề công tác năm, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022; đồng thời đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm của các cấp bộ Đoàn, Hội và Phong trào thanh thiếu nhi. Phát hiện những mô hình điển hình, những cách làm hay, những khó khăn trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện. Qua đây đánh giá thực chất kết quả đạt được ở các cấp bộ Đoàn, Hội trong năm 2022, từ đó có những định hướng chỉ đạo công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi trong thời gian tiếp theo.

Kết quả sau kiểm tra đã chỉ ra Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức, Điều lệ Đoàn, thực hiện tốt chế độ hội họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Các đơn vị đều xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực hiện Quy chế dân chủ trong việc bàn bạc, quyết định các nội dung công tác, trong đào tạo, quy hoạch, sắp xếp cán bộ, công tác tài chính của Đoàn.

Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức, Điều lệ Đoàn, thực hiện tốt chế độ hội họp BCH, BTV. Các đơn vị đều xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực hiện Quy chế dân chủ trong việc bàn bạc, quyết định các nội dung công tác, trong đào tạo, quy hoạch, sắp xếp cán bộ, công tác tài chính của Đoàn.

Việc thực hiện nề nếp sinh hoạt chi đoàn có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhiều cấp bộ Đoàn đã có biện pháp chỉ đạo hiệu quả hơn, nội dung sinh hoạt cơ bản đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên vì vậy cơ bản khắc phục tốt hơn tình trạng sinh hoạt hình thức, đối phó. Đối với những đơn vị ít đoàn viên đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn ghép.

Tuy nhiên vẫn còn mốt số hạn chế như việc theo dõi, đôn đốc rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn chưa được chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có những kiến nghị, đề xuất tới Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc khắc phục hạn chế còn tồn tại.

Kiểm tra đơn vị Thành đoàn Phủ Lý

Kiểm tra đơn vị Huyện đoàn Thanh Liêm

Kiểm tra đơn vị Huyện đoàn Kim Bảng

Kiểm tra đơn vị Huyện đoàn Lý Nhân

Kiểm tra đơn vị Thị đoàn Duy Tiên

Kiểm tra đơn vị Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh

Ban Xây dựng Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672