Chuyển đổi số tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển

Thực hiện Quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, qua đó thu được một số kết quả quan trọng, góp phần tạo động lực tích cực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Chuyển đổi số tạo động lực thúc đẩy kinh tế  xã hội phát triển

Chuyển đổi số là giải pháp có tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo. Từ nhận thức đó, UBND tỉnh đã sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0 và triển khai áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. Đồng thời, thường xuyên cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, các cấp, ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số. Đồng thời, chia sẻ, phổ biến những kết quả, thành công, tôn vinh những điển hình, điểm sáng thành công về chuyển đổi số; lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, qua đó tích cực tham gia thực hiện và thụ hưởng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Cùng với đó, tùy điều kiện cụ thể, các cấp, ngành trong tỉnh đã tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong phát triển hạ tầng, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số.

Tháng 3/2020, UBND tỉnh chính thức đưa Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh vào hoạt động với 9 phân hệ thí điểm (gồm: giám sát và điều hành giáo dục; giám sát camera an ninh – giao thông; giám sát môi trường; giám sát hành chính công; giám sát văn bản điện tử; điều hành chỉ tiêu ngân sách; điều hành sản xuất phát triển kinh tế – xã hội; điều hành chỉ tiêu kinh tế – xã hội; giám sát và điều hành y tế). Đến nay, hệ thống đã hoạt động thông suốt, tự động cập nhật thông tin hằng ngày tất cả các chỉ tiêu toàn diện trên các lĩnh vực từ hệ thống máy chủ, hiển thị đầy đủ tại Trung tâm điều hành, giúp việc theo dõi, nắm bắt, xử lý và chỉ đạo được kịp thời, nhất là những lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên, nhiệm vụ cấp bách của tỉnh. Trung tâm điều hành thông minh đóng vai trò vừa hỗ trợ công tác giám sát, điều hành thông qua các chỉ số ở các lĩnh vực, vừa tham gia kết nối hình thành hệ thống thông minh báo cáo quốc gia. Các cơ quan chuyên môn cũng đã hoàn thành thử nghiệm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh, kết nối thành công với Trục kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh kết nối với Trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia, qua giám sát an toàn thông tin, kịp thời đưa ra những cảnh báo, biện pháp khắc phục lỗ hổng mất an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hạ tầng viễn thông cũng tiếp tục có bước phát triển, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ triển khai các giải pháp về công nghệ thông tin, thông tin liên lạc của cấp ủy, chính quyền. Hạ tầng băng rộng cáp quang, kết nối internet đã được phủ đến 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan Đảng, Nhà nước được kết nối, sử dụng tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã. Hầu hết doanh nghiệp cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh (xây dựng trang thông tin điện tử, sử dụng thư điện tử); nhiều doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm xác lập quy trình sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý nguyên liệu, quản lý tài chính kế toán và ứng dụng rộng rãi hình thức thanh toán điện tử.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thời gian qua là đẩy mạnh phát triển chính quyền số. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 để làm kiến trúc nền tảng trong việc xây dựng chính quyền điện tử, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc tiến tới xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến xã đã triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cập nhật đầy đủ 2.067 bộ TTHC (trong đó: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chiếm 43,73%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chiếm 46,64%…), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi cần tra cứu thông tin, thủ tục có liên quan. Các cơ quan chuyên môn cũng đã tích hợp, kiểm thử 500 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành kết nối, liên thông và trao đổi văn bản điện tử giữa Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với Hệ thống của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 100% cơ quan hành chính nhà nước (từ cấp huyện trở lên) sử dụng chữ ký số của cơ quan, chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử. Nhiều xã, phường, thị trấn đã sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử.

Trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, việc chuyển đổi số đã và đang mang lại nhiều kết quả rất thiết thực. 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế quản lý đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh, công tác khám chữa bệnh và thanh toán BHYT cho các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố, cơ sở y tế xã, phường, thị trấn. Ngành giáo dục tỉnh cũng đã triển khai thành công việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên qua mạng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai được tập trung xây dựng mang tính chất nền tảng, phục vụ xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin trong ngành, đáp ứng nhu cầu chuyên môn nghiệp vụ, cũng như cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Từ những lợi ích thiết thực mà chuyển đổi số mang lại, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, bảo đảm mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; đồng thời tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, triển khai thêm một số phân hệ của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh; ưu tiên triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên – môi trường, sản xuất công nghiệp. Đồng thời, tiếp tục phát triển hạ tầng số, nền tảng số, kiến tạo thể chế, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ số hướng đến phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

 Lê Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672