Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động thực hiện chuyển đổi số trong thời gian vừa qua.

Tags: Toàn cảnh, chuyển đổi số, ngành, Giáo dục, Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672