Công trình thanh niên Số hóa di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia Đình Triều Hội, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục

Thiết thực tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2023), 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023) và Ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề, huyện đoàn Bình Lục ra mắt Công trình thanh niên Số hóa di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia Đình Triều Hội, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục.
Đây là hoạt động thể hiện tính tiên phong, đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và quảng bá về lịch sử văn hóa địa phương trong thanh thiếu niên, hội viên và nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'nại đến Di tích. ong khu di tích. quan và nhân dân âu làm ảnh hưởng khu Di tích. ,háihoa,bứtlá. Miên'
Có thể là hình ảnh về 10 người
Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672