Công trình thanh niên Số hóa “Thần tích – Thần sắc – Đình làng Bảo Thôn”

Công trình thanh niên – Bản đồ số hoá giới thiệu “Thần tích – Thần sắc – Đình làng Bảo Thôn”, ấn phẩm đã được viết, sưu tầm từ các tài liệu do nhân dân địa phương lưu giữ và các tài liệu của Bảo tàng tỉnh Hà Nam.
🌟 Bằng những công cụ trực quan ứng dụng công nghê thông tin hiện đại, ĐVTN đã cùng nhân dân ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang và những giá trị văn hoá lâu đời mà ông cha đã để lại thông qua các hình ảnh, bài viết được số hoá bằng mã QR. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ trong việc chung tay cùng Đảng uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi số phục vụ Đề án 06 trên địa bàn phường Hai Bà Trưng.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672