CÔNG TRÌNH THANH NIÊN SỐ HOÁ THÔNG TIN ĐỀN TRÚC

Đền Trúc nằm trong khu danh thắng Đền Trúc-Ngũ Ðộng Thi Sơn, thôn Quyển Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng thờ anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt.
Công trình thanh niên đặt biển có gắn mã QR giới thiệu về di tích đền Trúc, mã QR cấp có chứa nhiều thông tin, hình ảnh trực quan về khu di tích
và có thể cập nhật sự thay đổi các dữ liệu thông tin theo thời gian một cách dễ dàng.
Công trình thể hiện vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ tỉnh nhà, nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền về nhiệm vụ chuyển đổi số; thực hiện chương trình công tác đoàn năm 2023 với chủ đề: “Năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn”.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672