Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính

Sáng 31/3, Ban Thường vụ (BTV) Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước đến đoàn viên, thanh niên trong khối. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tiên phong chuyển đổi số”.

Tham dự hội nghị, đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn, đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã được nghe đại diện Chi đoàn Sở Nội vụ và Chi đoàn Sở Thông tin – Truyền thông truyền đạt 2 nội dung: Nâng cao công tác CCHC trong cán bộ công chức, viên chức và chuyển đổi số trong CCHC.

Trọng tâm là các nội dung: Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước; Sơ bộ kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 15/09/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025; Chỉ số CCHC của tỉnh Hà Nam; Các nội dung cơ bản về chuyển đổi số; Tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Thời gian qua, để thực hiện các mục tiêu CCHC trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ; hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tiên phong chuyển đổi số”, BTV Đoàn Khối đã triển khai đến các cơ sở Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu, thực hiện đồng bộ CCHC trên các lĩnh vực chuyên môn.

Nổi bật như hoạt động phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều đợt tuyên truyền Đề án 06 đến các đồng chí bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc. Chi đoàn Bảo hiểm xã hội, Đoàn Cục Thuế tỉnh, Chi đoàn Sở Nội vụ hưởng ứng Ngày thứ 7 tình nguyện hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính nhà nước, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ qua Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam…

Theo  Nguyễn Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672