ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH RA QUÂN NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN I, NĂM 2023

Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thường xuyên của các tổ chức đoàn nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 1, với mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” . Ngày 19/3/2023, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã phát động phong trào mỗi đoàn viên một cây xanh trong thanh niên công nhân tại Khu đô thị mới phường Hoà Mạc, Thị xã Duy Tiên.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; đồng thời, từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672