Đoàn khối Doanh nghiệp: Tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023 – 2027

Ngày 03/11/2023, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023 – 2027 cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn Khối.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023 – 2027

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai các nội dung về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị – phong trào, hoạt động và tổ chức với những nội dung cụ thể như sau:

Trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Đoàn khối, Ban Thường vụ Đoàn các cơ sở, chi đoàn cơ sở cụ thể hóa ở cấp mình và tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng “Chi đoàn mạnh” tiến hành cho các Chi đoàn đăng ký thực hiện năm 2023.

Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh sẽ triển khai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp; khen thưởng, tuyên dương chi đoàn mạnh hàng năm; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xây dựng chi đoàn mạnh trong các cơ sở Đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672