Đoàn trường Cao đẳng Nghề Hà Nam tổ chức Tập huấn phát triển năng lực số cho cán bộ, giảng viên trẻ năm 2023.

Ngày 17/11/2023, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Hà Nam tổ chức Tập huấn phát triển năng lực số cho cán bộ, giảng viên trẻ năm 2023.
Với mục đích truyên truyền nâng cao nhận thức, phổ cập tư tưởng cho cán bộ, giảng viên hiểu được tầm quan trọng của CĐS và cùng nhau xây dựng văn hóa số trong giáo dục. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc ứng dụng công nghệ cho toàn thể cán bộ, giáo viên trẻ để hướng đến mục tiêu thực hiện thành công chuyển đổi số.
Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi với các nội dung
Thứ nhất, năng lực vận hành thiết bị và phần mềm công nghệ
Thứ hai, năng lực xử lý dữ liệu và sáng tạo
Thứ tư, năng lực an ninh, an toàn
Thứ ba, năng lực giao tiếp, hợp tác
Chương trình tập huấn có ý nghĩa thiết thực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực của cán bộ, giảng viên trẻ trong tổ chức các hoạt động hiệu quả, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672