DUY TIÊN: SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ QUÝ I

Ngày 20/3/2023 Câu lạc bộ Lý luận trẻ Thị xã Duy Tiên tổ chức Sinh hoạt CLB Qúy I/2023 với chuyên đề: giải pháp phòng chống biểu hiện “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa với chính trị đối với thanh niên” trong giai đoạn hiện nay.
Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp cho thành viên trong CLB có thể thảo luận và đưa ra giải pháp để phòng, chống những biểu hiện trên cho thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672