Duy Tiên toạ đàm nâng cao chất lượng mô hình “3 quản, 3 biết”

Ngày 18/7, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý tạm trú, lưu trú gắn với thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn thị xã.

Những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, thị xã Duy Tiên được lựa chọn là địa bàn trọng điểm phát triển về công nghiệp. Với sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp, nhiều loại hình dịch vụ phục vụ đời sống dân sinh đã xuất hiện, trong đó, đáng lưu ý là dịch vụ cho thuê trọ, cho thuê lưu trú. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội, song cũng đặt ra những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhất là các loại tội phạm lợi dụng nhà nghỉ, nhà trọ để hoạt động phạm tội.

Duy Tiên toạ đàm nâng cao chất lượng mô hình “3 quản 3 biết”
Các đại biểu dự hội nghị.

Xuất phát từ thực tế trên, tháng 10/2015, Công an thị xã Duy Tiên đã tham mưu UBND thị xã chỉ đạo triển khai thí điểm xây dựng mô hình “3 quản, 3 biết”, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, quản lý từ 3 phía, gồm chủ hộ, trưởng thôn/phố và công an địa bàn trong công tác quản lý tạm trú, lưu trú tại phường Đồng Văn. Sau đó triển khai nhân rộng tại 8 đơn vị xã, phường trọng điểm về tạm trú, gồm: Duy Minh, Hoàng Đông, Bạch Thượng, Yên Bắc, Châu Giang, Hòa Mạc, Chuyên Ngoại, Trác Văn.

Sau hơn 7 năm triển khai, nhân rộng mô hình “3 quản, 3 biết” đã khẳng định chủ trương, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã Duy Tiên là đúng đắn và đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đề ra. Công tác quản lý Nhà nước về cư trú từng bước được thực hiện đi vào kỷ cương, nề nếp; vai trò của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong việc duy trì thực hiện mô hình “3 quản, 3 biết” được phát huy tốt.

Qua thực hiện mô hình số vụ vi phạm pháp luật về cư trú giảm rõ rệt; các vụ phạm pháp hình  sự và vi phạm pháp luật khác giảm, hoạt động của các đối tượng lợi dụng nhà nghỉ, nhà trọ để hoạt động phạm tội đều giảm qua các năm, qua đó góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương.

Duy Tiên toạ đàm nâng cao chất lượng mô hình “3 quản 3 biết”
Lãnh đạo UBND thị xã Duy Tiên trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện mô hình.

Tại tọa đàm, các đại biểu là đại diện chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng địa phương và chủ hộ cho thuê trọ trên địa bàn đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý tạm trú, lưu trú gắn với thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị xã.

Một số giải pháp thiết thực được các đại biểu trao đổi như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, việc thực hiện mô hình “3 quản, 3 biết”. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện mô hình. Các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ cho thuê trọ và hộ gia đình có nhân khẩu tạm trú, lưu trú kịp thời với cơ quan Công an khi có khách đến tạm trú, lưu trú; kịp thời cung cấp thông tin, đặc biệt là các trường hợp có nghi vấn liên quan đến ANTT, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an thị xã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện mô hình tại cơ sở. Đổi mới phương pháp quản lý tạm trú, lưu trú phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn gắn với các mô hình của Đề án 06 trong công tác quản lý cư trú…

Duy Tiên toạ đàm nâng cao chất lượng mô hình “3 quản 3 biết”
Lãnh đạo UBND thị xã Duy Tiên trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện mô hình.

Nhân dịp này, UBND thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý tạm trú, lưu trú đến 100% các xã, phường trên địa bàn thị xã. Đồng thời trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình “3 quản, 3 biết” và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672