HÀ NAM HOÀN THÀNH VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2022-2027

Tính đến ngày 28-7, 10/10 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Nam đã hoàn thành đại hội Đoàn, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong đó, có 01 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm, 02 đơn vị được chỉ định bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
Có 199 đồng chí tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với độ tuổi trung bình không quá 30 tuổi; bầu 180 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Sự thành công của đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 21 – 22/9/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672