HÀ NAM: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN 02 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Sáng ngày 23/02, Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2023 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Hoàng Thanh Nguyệt – Giảng viên trường Chính trị tỉnh Hà Nam truyền đạt chuyên đề cho các bạn đoàn viên thanh niên

Dự Hội nghị về phía đầu cầu trực tuyến tại Tỉnh đoàn Hà Nam có đồng chí Vũ Trần Tùng Anh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh – Chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV, BCH, trưởng, phó, cán bộ các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn; cùng hơn 2.000 đại biểu là đoàn viên thanh niên các Đoàn cơ sở trong tỉnh được theo dõi, tiếp thu trực tiếp nội dung của hội nghị tại 167 điểm cầu trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên tại điểm cầu Cấp tỉnh và các đơn vị theo dõi chuyên để

Tại Hội nghị các đoàn viên thanh niên đã được giới thiệu, quán triệt các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”; đồng thời được tìm hiểu thêm nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mọi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên cùng nhân dân tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, qua đó tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672