Hiệu quả mô hình “Đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp”

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn Hà Nam, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn khối Doanh nghiệp đã triển khai mô hình “Đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp” trong đó chú trọng phát triển và củng cố tổ chức Đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tháng 3 năm 2022, các đơn vị đã khởi động triển khai các hoạt động hỗ trợ quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp đồng thời phối hợp hỗ trợ việc tuyển dụng các công nhân trẻ cho các doanh nghiệp thông qua tổ chức Đoàn của các doanh nghiệp. Mô hình triển khai chú trọng đến các doanh nghiệp có tổ chức Đoàn Hội ngoài nhà nước. Trong năm 2022, các cấp bộ đoàn đã hỗ trợ quảng bá thương hiệu cho hơn 70 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước thông qua các hoạt động “Hỗ trợ thanh niên làm kinh tế”, “Siêu thị không đồng”, quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp ngoài nhà nước do các đoàn viên, thanh niên của đơn vị sản xuất tại Đại hội Đoàn các cấp; và cung cấp hơn 4000 công nhân là đoàn viên thanh niên cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động tư vấn, hướng nghiệp tại các nhà trường THPT, giới thiệu việc làm cho các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của Tỉnh đoàn, phối hợp vơi Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh để giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua mô hình “Đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp” trong năm 2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thể hiện được vai trò của mình với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, bằng những hoạt động thiết thực, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã được lãnh đạo các doanh nghiệp trong tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, qua đó góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội của doanh nghiệp ngoài nhà nước, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Trong năm 2022 toàn tỉnh đã thành lập được thêm 11 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với 420 đoàn, hội viên, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, bên cạnh đó nhiều chi đoàn trong doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào hoạt đông của Đoàn, Hội với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào sáng tạo trẻ… góp phần đẩy mạnh phong trào Đoàn của Tỉnh ngày càng phát triển.

Tỉnh đoàn Hà Nam đã phối hợp cùng Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh trực thuộc Sở Lao động TB&XH tỉnh Hà Nam tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động với sự tham gia của các doanh nghiệp

Đoàn viên, thanh niên tư vấn cho người lao động về chính sách, pháp luật, định hướng việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người lao động kết nối với các doanh nghiệp

Doanh nghiệp phối hợp cùng Đoàn trường tổ chức buổi sinh hoạt hướng nghiệp cho các bạn học sinh

Đại diện Doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho thanh niên Hà Nam trong Chương trình giới thiệu việc làm cho thanh niên Hà Nam năm 2022

Chương trình “Siêu thị 0 đồng” vừa giúp đỡ cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn vừa là dịp quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp

 

Ban Xây dựng Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672