Hội nghị làm việc với Công ty Cổ phần FPT về việc triển khai thực hiện các mô hình Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh tổ chức hội nghị làm việc với Công ty Cổ phần FPT về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ông Trương Quốc Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

toan canh fpt.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Công an cấp huyện…

pho chu tich vuong.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Đề án 06, Kế hoạch phối hợp số 63/KHPH-TCTTKĐA06/CP-TCTĐA06 HN ngày 07/7/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ; bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ và các bộ, ngành, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo Tổ Công tác các cấp ban hành các văn bản, kế hoạch về việc triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án số 06 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, về cơ bản tỉnh đã triển khai, thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra. Để phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã triển khai 25 mô hình cho 06 sở, ngành thực hiện. Kết quả thực hiện: Công an tỉnh chủ trì triển khai thực hiện 06 mô hình; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai thực hiện 13 mô hình; Sở Y tế chủ trì triển khai thực hiện 01 mô hình; Sở Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện 01 mô hình; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện 02 mô hình; Sở Lao động  – Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai thực hiện 01 mô hình. UBND huyện Thanh Liêm thực hiện 01 mô hình… Trong đó, nhiều mô hình có sử dụng sản phẩm của Công ty Cổ phần FPT.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Việc đầu tư, đồng hành cùng các đơn vị tại địa phương còn hạn chế, các thiết bị đa số do cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp triển khai đầu tư, mua sắm. Các nền tảng sẵn có và hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay như: Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), hệ thống chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO), Ứng dụng công dân số…  Đối với các mô hình sử dụng thiết bị xác thực thẻ CCCD, các cơ sở thực hiện còn gặp 1 số vướng mắc như: Các đơn vị công chứng, cơ sở kinh doanh còn e ngại về việc đầu tư kinh phí mua thiết bị và chi trả phí khai thác dịch vụ xác thực khi chưa có quy định, cơ chế cho đơn vị thu phí từ người yêu cầu công chứng; một số thông tin cần thiết liên quan đến cá nhân chủ thẻ chưa được tích hợp khi sử dụng thiết bị…

Chu tich huy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 của tỉnh thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo sát sao thực hiện hoàn thành, đạt kết quả cao. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch bố trí sử dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc của Đề án 06. Công ty Cổ phần FPT nghiên cứu, trao đổi và có sự đầu tư, hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện tốt nhất trong việc đồng hành cùng tỉnh Hà Nam để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Đề án 06; trong đó chú trọng việc đầu tư ngay các giải pháp, thiết bị để thực hiện hiệu quả các mô hình của Đề án (tập trung vào 15 mô hình còn nhiều khó khăn, hạn chế)./.

Lương Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672