HUYỆN ĐOÀN LÝ NHÂN: HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CHO THANH THIẾU NHI

Ngày 03/5/2023, tại Huyện ủy – UBND huyện Lý Nhân, Huyện đoàn Lý Nhân đã tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục chủ quyền biển, đảo cho thanh thiếu nhi cho hơn 200 đoàn viên thanh niên.

Tại hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên được nghe diễn biến tình hình an ninh chính trị trên các vùng biển, đảo; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, khẳng định cơ sở pháp lý quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật biển Việt Nam; sự nỗ lực của các nước ASEAN trong xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); tuyên truyền về vị trí, vai trò nòng cốt của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo, nhất là các vùng biển xa… để ngư dân yên tâm bám biển; góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thông qua Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn của các nước lớn can dự vào Biển Đông, đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672