KIM BẢNG: SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ QUÝ I NĂM 2023

Ngày 03/03/2023, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức buổi sinh hoạt CLB Lý luận Trẻ với Chuyên đề: “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng của thanh niên”

Đến tham dự buổi Sinh hoạt có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện Đoàn và thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ Huyện Kim Bảng.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB được giới thiệu công trình số hóa “Đền Trúc – Ngũ động Thi Sơn”. Các  thành viên CLB cũng đã sôi nổi thảo luận về các nội dung như: vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Quan điểm xử lý những tiêu cực của các thế lực thù địch đang xuyên tạc trên không gian mạng.

Ngoài ra, các thành viên CLB thảo luận lựa chọn nền tảng số phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đồng thời báo cáo cách thức triển khai, số lượng bài tham gia cuộc thi Kiểm tra Nghị quyết.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672