NỀN TẢNG DATA.GOV.VN

Cổng dữ liệu Quốc gia data.gov.vn được xây dựng với mục tiêu
thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước đồng thời quản
lý và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ
dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; giám sát việc chia sẻ dữ liệu,
giải quyết vướng mắc trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà
nước. Đây cũng sẽ là nơi từng bước cung cấp các dịch vụ số mới
của quá trình phát triển chính phủ số, cho phép người dân, doanh
nghiệp tiếp cận các dữ liệu của mình, về mình do cơ quan nhà
nước nắm giữ.

Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn chính thức đi vào hoạt động | Công nghệ |  Vietnam+ (VietnamPlus)

Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn chính thức đi vào hoạt động | Công nghệ |  Vietnam+ (VietnamPlus)
Cổng dữ liệu Quốc gia data.gov.vn là điểm đầu mối truy cập thông
tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở,
cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung
cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu
được công bố bởi các cơ quan nhà nước.
Cổng dữ liệu Quốc gia data.gov.vn đánh dấu một thông điệp quan
trọng: Chính phủ đã sẵn sàng để công khai các vấn đề, bài toán
của mình cho xã hội, doanh nghiệp, người dân, bắt đầu bằng công
khai dữ liệu. Đó là một sự thay đổi lớn về cách nghĩ, cách làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672