Phát huy sức trẻ trong chuyển đổi số

Trong thời đại công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương. Với lợi thế nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã làm chủ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn và đi vào cuộc sống.

Hà Nam nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội về những nội dung như: hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt được các kỹ năng cơ bản để sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như ứng dụng định danh điện tử cá nhân; bảo hiểm xã hội số; sổ sức khỏe điện tử; tài khoản Mobile money; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 …để tương tác với chính quyền, tham gia phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và thực sự trở thành công dân số.

Phát huy thế mạnh của công nghệ số, tuổi trẻ trong tỉnh cũng tích cực triển khai số hóa việc học tập, quán triệt nghị quyết, tài liệu, văn bản các cuộc họp, tọa đàm trên nền tảng số, chuyển văn bản giấy thành mã Code QR. Các cơ sở đoàn cũng tích cực kết nối, tương tác với đoàn viên, thanh niên thông qua ứng dụng zalo, facebook. Những thông tin ở cơ sở được tổ chức Đoàn nắm bắt kịp thời, phản hồi nhanh hơn. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về xu hướng, kỹ năng chuyển đổi số trong đó tập trung vào vận động cán bộ, đoàn viên giao dịch, thanh toán không sử dụng tiền mặt, triển khai hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh trong đoàn viên, thanh niên” giúp cán bộ, đoàn viên tự tin hơn khi tham gia môi trường số.

Hà Nam nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Với sự linh hoạt, nhạy bén của lực lượng đoàn viên, thanh niên, các hoạt động của Đoàn đang từng bước được đổi mới về mặt nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp với thời đại công nghệ số; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh ngày càng giàu mạnh, phát triển./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672