Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 năm 2023 gắn với triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cùng dự, có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 hằng năm đã thu hút được sự quan tâm và tham dự từ hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trở thành một trong những diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất về Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công đó, trên cơ sở chương trình công tác năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao thường niên năm 2023, với mục đích gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 29-NQ/TW), với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ảnh 1
Thủ tướng và các đại biểu tham quan triển quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2023.

Diễn đàn là nơi cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương được báo cáo, trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị những cơ chế, chính sách để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên thật sự có hiệu quả, đi vào cuộc sống, tạo kênh kết nối giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế-xã hội với các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phiên toàn thể tập trung vào 4 báo cáo chính gồm: Dự thảo những nội dung chủ yếu của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Thúc đẩy chuyển đổi số trở thành phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ảnh 3
Thủ tướng đến dự và đồng chủ trì diễn đàn.

Chuyển đổi xanh và bản sao số ở châu Âu và Việt Nam: hàm ý chính sách cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam; Tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo: Những thách thức chính và giải pháp.

Trong khuôn khổ phiên Toàn thể cấp cao diễn ra Tọa đàm cấp cao với sự tham gia trao đổi, thảo luận của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung vào các nhóm nội dung lớn như: tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi lao động ở Việt Nam; sự tham gia của quốc tế trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi lao động ở Việt Nam.

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ảnh 4
Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Các đại biểu cũng thảo luận trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối về công nghiệp hóa, hiện đại hóa về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như hệ thống pháp luật chuyên ngành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công nghiệp đặc thù; các chiến lược, chương trình quốc gia, đề án liên quan về công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận các nội dung trọng tâm nhằm xây dựng và thực hiện Chương trình quốc gia về nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự cường gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ảnh 5
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc diễn đàn.

Với chuỗi 4 phiên Hội thảo chuyên đề tập trung về các chủ đề xoay quanh chủ đề chính của Diễn đàn như: “Nâng cao năng lực sản xuất thông minh và phát triển ngành công nghiệp công nghệ số theo định hướng Make in Việt Nam”; “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; “Xu hướng công nghệ và giải pháp phát triển ngành công nghiệp năng lượng của Việt Nam trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; “Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Diễn đàn còn có thêm 2 hội thảo, hội nghị bên lề liên quan đến lĩnh vực tài chính-ngân hàng: Hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế” ngày 16/5/2021; Hội nghị cấp cao “Dịch vụ tài chính và điện toán đám mây”.

Bên cạnh đó, ngày 13/6/2023 còn có 1 hội thảo và khảo sát thực tế tại tỉnh Bắc Ninh, với chủ đề “Hiện thực hóa tầm nhìn Bắc Ninh trở thành thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh”.

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ảnh 6
Quang cảnh diễn đàn.

Các sự kiện bên lề Diễn đàn nêu trên đã làm phong phú thêm, cụ thể hơn một số nội dung liên quan của Diễn đàn, phù hợp với những yêu cầu đề ra, góp phần vào triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Diễn đàn có gần 30 báo cáo chính từ các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín cao.

Diễn đàn đã tiếp nhận nhiều bài tham luận có giá trị về khoa học cũng như thực tiễn; các hội thảo, hội nghị chuyên đề, bên lề đều có những phiên trao đổi, thảo luận với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, đã được sự quan tâm đông đảo của khoảng 2.000 lượt đại biểu tham dự, trong đó, có rất nhiều đại biểu quốc tế và đại biểu của các doanh nghiệp. Đây là những thành phần ít có cơ hội để tiếp cận trực tiếp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW…

Phát biểu ý kiến tại phiên toàn thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ thêm một số vấn đề: bám sát các yêu cầu của Nghị quyết 29, Chính phủ sẽ sớm ban hành Chương trình hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cho từng cấp, ngành, cơ quan đơn vị để thực hiện cho được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, giai đoạn 2021-2030 tập trung chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo ra bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả, bền vững; chuyển đổi các ngành công nghiệp thâm dụng tài nguyên, năng lượng sang các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp phát thải carbon thấp..

Giai đoạn 2031-2045, tập trung nâng cao chất lượng công nghiệp hóa và đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế… Chuyển đổi số phải mang lại kết quả thực chất, những giá trị thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội.

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ảnh 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn.

Đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số; xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, chính sách xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số; thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thúc đẩy chuyển đổi xanh; triển khai tích cực, hiệu quả các nội dung của Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với các đối tác quốc tế, tận dụng tối đa hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực, cung cấp tài chính; thực hiện thành công Quy hoạch điện VIII.

Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp; điều chỉnh phân bố không gian phát triển công nghiệp của vùng, địa phương theo hướng gắn với các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế trọng điểm, phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, lợi thế của từng vùng; tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng; hình thành các vùng công nghiệp, vành đai công nghiệp, cụm liên kết ngành công nghiệp, khu công nghiệp, trọng tâm là hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp.

Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng bộ hóa các quy định, quy chế, chính sách liên quan; khuyến khích đặt hàng, công nhận sản phẩm, dịch vụ mới để tạo niềm tin cho thị trường; xây dựng và triển khai các chính sách xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia…; đổi mới tư duy, tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với tầm nhìn, chiến lược dài hạn để dẫn dắt, định hướng phát triển; đẩy nhanh việc hoàn thiện pháp luật; xây dựng lộ trình, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia…; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng chiến lược; bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả từ xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, bao gồm cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm; thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, năng lượng xanh, hạ tầng xanh… có tác động lan tỏa, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế; nghiên cứu hình thành quỹ phát triển hạ tầng; đa dạng hóa nguồn lực, huy động tối đa nguồn lực từ quỹ đất trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Bên cạnh đó, Chính phủ nhanh chóng thể chế hóa quan điểm nguồn lực trong nước là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; doanh nghiệp trong là động lực chính, chủ đạo; doanh nghiệp FDI có vai trò quan trọng, đột phá; xây dựng và triển khai định hướng phát triển một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt, trụ cột trong một số lĩnh vực quan trọng.

Chính phủ cần tăng cường cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho một số tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong nước có quy mô lớn, có đủ năng lực thực hiện một số nhiệm vụ có tính chiến lược, dẫn dắt; khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin, hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; tăng cường liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia với doanh nghiệp trong nước trong phát triển chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực phát triển; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng tự lực, tự cường dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672