TOẠ ĐÀM “TUỔI TRẺ VỚI NHIỆM VỤ CHẤN HƯNG VĂN HOÁ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; chủ đề công tác năm 2023 “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”; tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc, phát huy vai trò của tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số; ngày 15/11/2023, tại Huyện Lý Nhân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” năm 2023.

Tại phát biểu đề dẫn Toạ đàm, đồng chí Ngô Phương Ngọc Lan – Giảng viên trường Chính trị tỉnh còn khẳng định “Công cuộc chấn hưng văn hóa luôn phải được bắt đầu từ yếu tố trung tâm là con người, trong đó nhấn mạnh là thế hệ trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên bởi họ là những người có nhiều điều kiện nhất trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, song song với đó hành vi của họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến các hành vi văn hóa của cộng đồng nói chung”. Đặc biệt là cần suy nghĩ, sáng tạo để đưa công nghệ số vào việc đẩy mạnh truyền thông du lịch của tỉnh, ứng dụng và đưa công nghệ số trong việc giới thiệu về di tích lịch sử, số hóa bản đồ các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh để việc tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử đến với thiếu nhi dễ dàng hơn, phù hợp hơn với xu thế công nghệ hiện nay.

Các đại biểu phát biểu tham luận, trao đổi tại tọa đàm

Tọa đàm “Tuổi trẻ Hà Nam với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” là cơ hội để tuổi trẻ nói lên tiếng nói của mình góp phần xây dựng, phát triển, chấn hưng văn hóa, trong bối cảnh văn hóa đang chịu nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực. Những kết quả từ diễn đàn này sẽ được tổng hợp, đóng góp vào quá trình hoàn thiện các chính sách pháp luật để kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về văn hóa, đồng thời gìn giữ, thúc đẩy văn hóa phát triển đúng hướng trong thời kỳ chuyển đổi số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672