Triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông trên toàn quốc

Việc sử dụng bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử phục vụ liên thông thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm bớt công việc, giảm chi phí…


Từ ngày 10/7, hai dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng” sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Để đảm bảo việc triển khai hiệu quả 2 dịch vụ công liên thông trên toàn quốc, theo chỉ đạo của Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thực hiện việc tập huấn nghiệp vụ “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” cho hàng trăm lãnh đạo, cán bộ công chức của một số ban, bộ, ngành như Bộ Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố…

Việc sử dụng bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử phục vụ liên thông thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm bớt công việc, tác nghiệp của cán bộ cơ sở khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính, đồng thời góp phần phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

Tags: Triển khai, 2 nhóm, dịch vụ công, liên thông, trên, toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672