Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Văn bản

Số/Kí hiệu13-QĐ/TĐTN-XDĐ

Ngày hiệu lực18/11/2022

Người ký

Trích yếuQuy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thể loại

Đính kèm

Văn bản liên quan

Ký hiệu

Ngày hiệu lực

Trích yếu

File

13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
13-QĐ/TĐTN-XDĐ 18/11/2022 Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
0226 385 2672