ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA TỈNH ĐOÀN LÀM VIỆC HUYỆN ỦY LÝ NHÂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 217-QĐ/TW NGÀY 12/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Chiều ngày 14/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đoàn giám sát đối với Huyện ủy Lý Nhân theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị với mục đích giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 08/02/2010); Việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Nam – UVBTV TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn; các đồng chí thành viên đoàn giám sát của Tỉnh đoàn là đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh: Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi và làm rõ các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nội dung trong Quy chế cán bộ đoàn trên địa bàn huyện. Nhìn chung việc thực hiện quy chế cán bộ đoàn trên địa bàn huyện được thực hiện đồng bộ, mang tính thống nhất từ huyện đến cơ sở, góp phần từng bước chuẩn hoá và tạo thêm cơ chế cho đội ngũ cán bộ đoàn của huyện phát triển. Chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy chế; công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, nhận xét đánh giá với cán bộ đoàn luôn được Ban Thường vụ huyện uỷ quan tâm và thực hiện theo quy định. Từ năm 2022 đến nay, đã chọn cử 01 cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính; 03 đồng chí học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên. Chỉ đạo Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị mở 03 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn thôn xóm, với 473 học viên tham gia; Huyện đoàn tổ chức 06 lớp bồi dưỡng cho hơn 150 lượt cán bộ Đoàn, cử 22 cán bộ Đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Tỉnh đoàn tổ chức.

Công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch được quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách hợp lý, nhằm từng bước đưa cán bộ trong quy hoạch vào các vị trí phù hợp để rèn luyện, thử thách. Từ năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện bố trí, phân công 01 đồng chí cán bộ Huyện Đoàn đảm nhận vị trí công tác khác nhau (trong đó 01 đồng chí được giao nhiệm vụ về làm Bí thư Đảng uỷ xã). Quan tâm chỉ đạo thực hiện rà soát, bố trí cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Công tác luân chuyển được BTV Huyện ủy thực hiện đúng quy trình, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cá nhân, đơn vị cơ sở nơi chuyển đến, qua đó giúp cho cán bộ Đoàn được luân chuyển yên tâm công tác.

Trong 02 năm qua, công tác thanh niên luôn được Cấp uỷ, chính quyền, các ngành đoàn thể trên địa bàn huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện; các cấp, các ngành đã nhận thức rõ được tầm quan trọng trong việc thực hiện việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” tại địa phương.

Qua giám sát, các đơn vị đã chỉ đạo tổ chức Đoàn nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 25; có cơ chế, tạo điều để Đoàn Thanh niên hoạt động và phối hợp các đơn vị tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên trên địa bàn huyện; có nhiều mô hình sáng tạo, tấm gương tiêu biểu trong triển khai thực hiện công tác thanh niên; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 25 quan tâm thực hiện nghiêm túc, quan tâm bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên từng bước được nâng cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672