Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc bộ: Tổ chức sinh hoạt ngoại khoá tại địa chỉ đỏ cho sinh viên năm học 2021- 2022

Sáng ngày 12/5 Đoàn trường tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khoá thực hành kĩ năng xã hội cho sinh viên các khoa cơ khí. Buổi sinh hoạt đã thu hút được sự quan tâm cũng như tham gia trao đổi gần 150 sinh viên các khoa cơ khí của nhà trường.


Một buổi sinh hoạt ngoại khoá thực hành kĩ năng xã hội tại địạ chỉ đỏ của trường

Từ đầu năm học Đoàn trường CĐ Thuỷ lợi Bắc bộ đã nhận thấy đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên là một nội dung quan trọng trong chương trình năm học. Vì vậy lên kế hoạch tổ chức các buổi ngoại khoá giáo dục và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho SV. Không những thế, có rất nhiều kỹ năng thực hành xã hội chỉ ở trường học mới có thể rèn luyện cho các SV. Vì vậy, việc giáo dục và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh là trách nhiệm của nhà trường.

Mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho SV những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp. Hình thành cho SV những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực. Kỹ năng thực hành xã hội giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

BAN TTNTH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672