PHỦ LÝ: SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ QUÝ IV

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh thiếu nhi thành phố Phủ Lý năm 2023; Nhằm tăng cường lý luận cho các thành viên CLB Lý luận trẻ thành phố, nhất là phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; Ngày 20/11/2023, BTV Thành Đoàn – Hội LHTNVN thành phố Phủ Lý tổ chức Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Phủ Lý quý IV năm 2023 với chủ đề “Trách nhiệm của cán bộ Đoàn trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội”.
Buổi sinh hoạt do đồng chí Bùi Thị Hồng Minh – Bí thư Thành đoàn làm chủ trì. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB tham gia thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề về: Thực trạng về tình hình chống phá của các thế lực địch trên không gian mạng đối với Đảng và Nhà nước; việc nhận diện, cảnh giác, các giải pháp và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.
Qua buổi sinh hoạt giúp các thành viên câu lạc bộ hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống các luận liệu xuyên tạc trên không gian mạng. Qua đó, định hướng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; giúp đoàn viên thanh niên nhận diện và cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, phản động, thù địch, nhất là trên không gian mạng; từ đó góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672