TỈNH ĐOÀN HÀ NAM: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG THU HÚT, QUẢN LÝ, ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

Thực hiện Chủ đề công tác năm: “Năm Thanh niên Hà Nam xung kích chuyển đổi số”, Tỉnh đoàn Hà Nam đã tích cực áp dụng chuyển đổi số vào các hoạt động quản lý, điều phối, hỗ trợ các hoạt động tình nguyện tiêu biểu như:

Tạo trang web lấy mã QR miễn phí cho các hoạt động của Đoàn với logo tượng trưng của Tỉnh đoàn Hà Nam (http://qrcodetinhdoanhanam.vnpthanam.vn):

(Trang web tạo mã QR miễn phí cho các hoạt động của Đoàn)

Đưa mã QR, đăng ký trực tuyến qua google form vào các hoạt động tập hợp tình nguyện viên trong các hoạt động tình nguyện của Đoàn

(Quét mã QR để đăng ký tham gia đội thanh niên tình nguyện tỉnh Hà Nam)

Điều phối, chỉ đạo các tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện thông qua nhóm zalo chung của tỉnh với gần 300 đoàn viên thanh niên tích cực:

(Phân công các địa điểm tình nguyện trên kênh Zalo của lực lượng thanh niên tình nguyện)

(Kịp thời thông báo khi có các hoạt động tình nguyện đột xuất)

(Tham gia hỗ trợ nhân dân trong chuyển đổi số)

(Cùng lực lượng công an hỗ trợ nhân dân làm định danh điện tử mức 2)

(Cùng lực lượng công an hỗ trợ nhân dân làm định danh điện tử mức 2)

Kết quả đã thu hút trên 5000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện thông qua các nhóm zalo, kênh tuyên truyền, mã QR đăng ký tình nguyện viên,….Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Hà Nam sẽ tiếp tục áp dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng vào các hoạt động tình nguyện của Đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672