Thị đoàn Duy Tiên: Hội nghị hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh”

Ngày 05/11/2023, Ban Thường vụ Thị đoàn Duy Tiên  tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” cho cán bộ Đoàn cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Thường vụ Thị đoàn đã triển khai các nội dung về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị; tổ chức hoạt động và xây dựng tổ chức. Đồng thời nêu các giải pháp thực hiện cụ thể.

Các chi đoàn tổ chức đổi mới phương thức sinh hoạt chi đoàn dưới nhiều hình thức nhằm thu hút tập hợp thanh niên than gia hoạt động Đoàn: tuyên truyền các bài học lý luận chính trị cho ĐVTN, tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trò chơi tìm hiểu luật an ninh mạng, giáo dục kỹ năng sống cho ĐVTN, xây dựng công trình thanh niên “Bồn hoa thanh niên làm theo lời Bác”….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672