Huyện đoàn Bình Lục: Hội nghị triển khai Cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh giai đoạn 2023 – 2027

Sáng ngày 31/10/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh giai đoạn 2023 – 2027. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Huê – Phó Bí thư Huyện đoàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc cùng tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huê – Phó Bí thư Huyện đoàn đã triển khai đến các đơn vị những nội dung và giải pháp trọng tâm cần tập trung để triển khai hiệu quả xây dựng Chi đoàn mạnh như: Chi đoàn mạnh về chính trị, tư tưởng; Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động; Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức; Quy trình xây dựng Chi đoàn mạnh phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương đơn vị. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã có những trao đổi, phân tích thêm nhằm hiểu rõ hơn các nội dung, giải pháp cũng như các đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt trong thời gian tới.

Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672