MÔ HÌNH CÁN BỘ CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY KIÊM NHIỆM CHỨC DANH PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN XÃ

Ngày 07,08/01/2022, tại Đại hội Đại biểu Đoàn xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng – đơn vị được chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh đã thực hiện thành công việc bầu Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm là Công an xã chính quy. Kết thúc Đại hội Đoàn cấp cơ sở, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có 109/109 xã, phường, thị trấn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và bầu 109 đồng chí công an chính quy là Phó Bí thư Đoàn kiêm nhiệm.

Năm 2022 với chủ đề công tác là năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Nam đã tập trung tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027. Công tác nhân sự tại Đại hội là một nội dung rất quan trọng, việc bố trí Phó Bí thư Đoàn kiêm nhiệm trên địa bàn dân cư là chủ trương mới trong Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được áp dụng thực hiện tại một số đoàn cơ sở (xã, phường, thị trấn) và đoàn cấp huyện có nhu cầu về công tác cán bộ. Theo đó, chức danh phó bí thư Đoàn kiêm nhiệm được áp dụng đối với các địa bàn, đơn vị có số lượng đoàn viên lớn, phân tán, nhân sự Phó Bí thư Đoàn chuyên trách chưa có hoặc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn cần phát huy thêm cơ cấu tại các tổ chức, cơ quan để thúc đẩy công tác Đoàn phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm không làm tăng thêm biên chế của Đoàn xã, phường, thị trấn; không được tính các chức danh tương đương sau khi hết tuổi công tác Đoàn; không hưởng lương và các chế độ phụ cấp khác. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Đoàn các cấp có thể tham mưu cho cấp có thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự để tạo điều kiện cho Phó Bí thư Đoàn kiêm nhiệm về thời gian, cơ sở vật chất để tham gia công tác, thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

Nhận thấy đây là chủ trương phù hợp với tình hình thực tiễn công tác cán bộ cơ sở hiện tại và yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc và thống nhất trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương công tác nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể là việc để các Đoàn cơ sở (xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh thực hiện việc bầu thêm chức danh Phó Bí thư Đoàn kiêm nhiệm, cơ cấu cụ thể là đồng chí Bí thư Chi đoàn Công an cấp xã (tại nơi đã thành lập Chi đoàn công an xã, phường, thị trấn) hoặc đồng chí cán bộ Công an xã, phường, thị trấn (nơi chưa thành lập Chi đoàn hoặc không đủ điều kiện thành lập Chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) để Ban Chấp hành Đoàn cơ sở báo cáo cấp uỷ và Đoàn cấp trên trực tiếp thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại Hội nghị Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam ngày 04/01/2022, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản nhất trí với chủ trương giới thiệu bầu thêm 01 Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm là công an chính quy tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2022 – 2027 đồng thời có văn bản chỉ đạo gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, các cơ quan có liên quan phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung này dựa trên Hướng dẫn số 66-HD/TWĐTN-BTC, ngày 01/11/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có văn bản gửi Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy đề nghị phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Lãnh đạo Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo Công an các Huyện, thị xã, thành phố; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có văn bản chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn chỉ đạo Đoàn các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban công an địa phương tham mưu với cấp ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BCH, BTV, chức danh Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm là đồng chí công an chính quy.

Đại hội Đại biểu Đoàn xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng – đơn vị được chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh đã thực hiện thành công việc bầu Phó Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm là Công an xã chính quy

Sau một thời gian triển khai mô hình cán bộ công an xã chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa tổ chức Đoàn và lực lượng công an cơ sở. Đồng thời tổ chức Đoàn và lực lượng Công an chính quy cũng đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ như xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư; cấp căn cước công dân, mã định danh điện tử;  Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng các mô hình camera giám sát an ninh; mô hình khu dân cư không phát sinh TTN mắc tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, thanh thiếu niên; tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại địa phương……

Đoàn thanh niên huyện Thanh Liêm ra quân hỗ trợ chuyển đổi số cùng công dân

Những hoạt động trên đã góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đoàn ở cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn và công an xã với cấp ủy Đảng địa phương, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

BAN XÂY DỰNG ĐOÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672