HUYỆN ĐOÀN LÝ NHÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH

Ngày 23/10, Huyện đoàn Lý Nhân tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện xây dựng “Chi đoàn mạnh” cho các chi đoàn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Huyện đoàn đã triển khai các nội dung về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị; tổ chức hoạt động và xây dựng tổ chức với những nội dung cụ thể

Bên cạnh đó, đồng chí còn hướng dẫn các đơn vị quy trình thực hiện xây dựng chi đoàn mạnh gồm 3 bước (Bước 1: Đăng ký thực hiện xây dựng chi đoàn mạnh; Bước 2: Tổng hợp, hướng dẫn thực hiện; Bước 3: Công nhận Chi đoàn mạnh).

Việc xây dựng chi đoàn mạnh sẽ từng bước tạo nên một phong trào thi đua tích cực, từng bước xây dựng được tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở chủ động, trách nhiệm hơn. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc và động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672