HÀ NAM: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ XX; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XX

Sáng ngày 01/11, Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV đến cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị về phía đầu cầu trực tuyến tại Tỉnh đoàn Hà Nam có đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh – Chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV, BCH, trưởng, phó, cán bộ các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn; cùng hơn 2.000 đại biểu là đoàn viên thanh niên các Đoàn cơ sở trong tỉnh được theo dõi, tiếp thu trực tiếp nội dung của hội nghị tại 167 điểm cầu trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị các đoàn viên thanh niên đã được giới thiệu, quán triệt các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”; “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV”.

Đoàn cơ sở theo dõi, tiếp thu trực tiếp nội dung của hội nghị tại các điểm cầu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mọi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên cùng nhân dân tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, qua đó tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch./.

Ban Xây dựng Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672