Hà Nam: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn thực hiên giám sát chuyên đề năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 191-KH/UBKTTĐ ngày 10 tháng 3 năm 2022 giám sát chuyên đề năm 2022 về việc triển khai thực hiện công tác cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Dự thảo các đề án nhân sự, tập trung về cơ cấu, số lượng; tiến hành rà soát nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn tham gia BCH, BTV khóa mới; Công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử của các các đơn vị; Kiểm tra các nội dung trong hồ sơ cán bộ và công tác sắp xếp hồ sơ cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát chuyên đề tại Thị đoàn Duy Tiên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát chuyên đề tại Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát chuyên đề tại Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát chuyên đề tại Huyện đoàn Kim Bảng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát chuyên đề chuẩn bị cho Đại hội điểm tại Huyện đoàn Thanh Liêm

Thông qua hoạt động giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã nắm bắt được thực trạng và đề nghị các đơn vị thực hiện những kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn nhằm đảm bảo chất lượng công tác cán bộ chuẩn bị tốt cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện.

Ban Xây dựng Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672