TỈNH ĐOÀN HÀ NAM HỖ TRỢ XÃ LIÊM TIẾT TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP VỚI SẢN PHẨM ĐỒNG HỒ TOÀN NGA

Hương ứng Chương trình mỗi xã một sản phẩm, kể từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam đã tiến hành rà soát, lựa chọn các xã và các sản phẩm của thanh niên có tiềm năng để hỗ trợ triển khai đạt chuẩn OCOP.

Từ thực tiễn các sản phẩm của thanh niên nổi bật tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quyết định hỗ trợ xã Liêm Tiết và sản phẩm Đồng hồ Nga Toàn của đoàn viên thanh niên Hoàng Minh Toàn, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý.

Kể từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cử cán bộ hỗ trợ tư vấn chuyên môn mỹ thuật chạm khắc gỗ đồng thời hỗ trợ xây dựng sản phẩm đạt chật lượng OCOP, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, các kênh truyền thông của Đoàn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các triển lãm, ngày hội, đồng thời chỉ đạo Đoàn cấp huyện hướng dẫn xã và cơ sở quy trình xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

(Chuyên viên mỹ thuật thuộc Đội tri thức trẻ tình nguyện cấp tỉnh về hỗ trợ cơ sở xưởng gốc)     

(Chuyên viên thiết kế thuộc Đội tri thức trẻ tình nguyện cấp tỉnh hỗ trợ cơ sở) 

(Chuyên viên thiết kế thuộc Đội tri thức trẻ tình nguyện cấp tỉnh hỗ trợ cơ sở) 

Tới ngày10/7 năm 2023, sản phẩm đồng hồ Nga Toàn đã chính thức được chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý -Trương Quốc Bảo phê duyệt là sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao

(Sản phẩm đồng hồ Nga Toàn của thanh niên khởi nghiệp đạt chuẩn OCOP 3 sao)

(Sản phẩm đồng hồ Nga Toàn của thanh niên khởi nghiệp đạt chuẩn OCOP 3 sao)

Trong thời gian tới BTV Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục lựa chọn các xã và các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của đoàn viên thanh niên để hỗ trợ đạt chuẩn OCOP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672