TUỔI TRẺ HÀ NAM ĐỒNG LOẠT HƯỞNG ỨNG NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2023

Thực hiện chủ đề Tháng thanh niên 2023 “Tuổi trẻ Hà Nam tiên phong chuyển đổi số”; hưởng ứng Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023, trong ngày 18/3, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã sôi nổi triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả, phát huy tốt vai trò, tinh thần sáng tạo, tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số.
Theo đó, các cấp bộ Đoàn căn cứ điều kiện cụ thể để lựa chọn các nội dung và phương thức triển khai hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sử dụng DVCTT tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân; hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn thao tác, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; cài đặt tài khoản thanh toán điện tử cho người dân;….
Ngày ra quân đã thu hút 83 đội hình với 453 ĐVTN là cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia; đã hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho 2680 lượt người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Bên cạnh đó các đơn vị tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn như công tác tuyên truyền, giáo dục, các phong trào thanh niên tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khởi nghiệp, lập nghiệp…
Tổ chức Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung hoạt động thiết thực để tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện hiệu quả chủ đề Tháng Thanh niên 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672