Đoàn khối Cơ quan: tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai xây dựng chi đoàn mạnh giai đoạn 2023 – 2027

Ngày 02/11/2023, tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan . Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai xây dựng chi đoàn mạnh giai đoạn 2023 – 2027.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hường – Phó Bí thư Đoàn khối đã triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng “chi đoàn mạnh”  cần phải thực hiện đảm bảo đầy đủ, hiệu quả  trên cả 03 mặt: chi đoàn mạnh về chính trị, tư tưởng; chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động; chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức.

Bên cạnh đó, đồng chí còn hướng dẫn các đơn vị quy trình thực hiện xây dựng chi đoàn mạnh gồm 3 bước (Bước 1: Đăng ký thực hiện xây dựng chi đoàn mạnh; Bước 2: Tổng hợp, hướng dẫn thực hiện; Bước 3: Công nhận Chi đoàn mạnh).

Việc xây dựng chi đoàn mạnh sẽ từng bước tạo nên một phong trào thi đua tích cực, từng bước xây dựng được tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở chủ động, trách nhiệm hơn. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc và động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672