TIN HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN : ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP RA QUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận về chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền tảng số cộng động. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức ra quân hỗ trợ chuyển đổi số.
Trong ngày ra quân, đoàn viên thanh niên đã tổ chức hướng dẫn công dân tại bộ phận một cửa thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt một số ứng dụng: VSSID, sổ sức khỏe điện tử,…; ứng dụng kích hoạt định danh điện tử,…
(Chi đoàn VNPT Hà Nam ra quân hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia)
(Chi đoàn Bưu điện Hà Nam ra quân hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia)
(Chi đoàn Bưu điện Hà Nam ra quân hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia)
(Đoàn viên Chi đoàn Xi măng Xuân Thành hỗ trợ nhân dân chuyển đổi số)
(Đoàn viên Chi đoàn Xi măng Xuân Thành hỗ trợ nhân dân chuyển đổi số)
(VNPT truyên truyền và hỗ trợ chuyển đổi số)
Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng Ngày chuyển đối số quốc gia năm 2023. Trong thời gian tới Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và nhân dân góp phần thực hiện lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa số trong cộng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672