ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP: SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ QUÝ IV

Sáng ngày 20/10/2023, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn khối doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt CLB Quý IV với chủ đề “Thanh niên doanh nghiệp với văn hóa giao thông”.

Thông qua buổi sinh hoạt góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thanh niên về an toàn khi tham gia giao thông; nâng cao kiến thức, ý thức tuân thủ luật giao thông; trang bị chothành viên CLB những kiến thức lái xe an toàn, hiệu quả và kỹ năng ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình tham gia giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672