HUYỆN ĐOÀN KIM BẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH

Ngày 23/10, Huyện đoàn Kim bảng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện xây dựng “Chi đoàn mạnh”, dự Hội nghị có các đồng chí là Bí thư Đoàn cơ sở, một số chi đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Huyện đoàn đã triển khai các nội dung về việc xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị; tổ chức hoạt động và xây dựng tổ chức. Nêu quy trình thực hiện gồm 03 bước: Bước 1 đăng ký thực hiện Xây dựng Chi đoàn mạnh; Bước 2 tổng hợp, hướng dẫn thực hiện và Bước 3 là công nhận Chi đoàn mạnh đến với các đồng chí tham dự. Đồng thời, tại Hội nghị các đồng chí tham dự cũng đã cùng nhau thảo luận các nội dung, giải pháp triển khai xây dựng và thực hiện Chi đoàn mạnh trên địa bàn. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện đoàn yêu cầu 100% Đoàn cơ sở đảm bảo việc triển các nội dung xây dựng Chi đoàn mạnh đến với từng Chi đoàn tại đơn vị.

Xây dựng Chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên. Để xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên địa bàn huyện được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ triển khai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xây dựng Chi đoàn mạnh trong toàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672