THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐI CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH THEO CHỦ TRƯƠNG 1+2

Thực hiện Hướng dẫn 03-HD/TWĐTN-BTC về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018-2022, theo chủ trương 1+2 (mỗi cán bộ Đoàn đi cơ sở ít nhất 2 tháng/năm), cơ quan Tỉnh đoàn đã triển khai cho cán bộ Đoàn đi công tác cơ sở bằng nhiều hình thức.

Để tiếp tục cụ thể hóa chủ trương đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam đã triển khai Hướng dẫn số 04-HD/TĐTN ngày 23 tháng 4 năm 2018 về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022. Trên cơ sở Hướng dẫn số 25-HD/TĐTN ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022, năm 2022, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức đang trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội tại cơ quan Tỉnh đoàn. Tổng thời gian đi cơ sở của mỗi cán bộ năm 2022 tối thiểu là 60 ngày/năm (tính từ tháng 01 đến hết tháng 12/2022). Nội dung đi cơ sở gồm: theo chuyên đề, phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở; kiểm tra, giám sát; dự sinh hoạt chuyên đề hội nghị BCH, BTV đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn.

Kế hoạch đi cơ sở của cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn phải được phê duyệt trước ngày mùng 5 tháng đầu tiên của mỗi quý, cuối mỗi quý cán bộ phải có báo cáo thu hoạch, trong đó chú ý đến việc đánh giá công tác đi cơ sở có đóng góp tích cực gì trực tiếp cho cán bộ và cho công việc của cơ quan, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình đi cơ sở để lãnh đạo cơ quan nghiệm thu, đánh giá, nắm bắt vấn đề kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đoàn công tác đi thẩm định Dự án máy cấy mạ khay của anh Trương Quang Hưng tại thôn Phù Tải, xã An Đổ huyện Bình Lục

Việc triển khai chủ trương 1+2 đã giúp cho việc đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm; giúp cán bộ Đoàn có cơ hội học hỏi, đồng thời hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.

Cán bộ đi cơ sở phải có chủ đề, nội dung cụ thể và xây dựng phương thức đi cơ sở phù hợp; phải xác định đối tượng, thành phần, thời gian, địa điểm, đặc biệt là mục tiêu cần đạt được trong việc đi cơ sở. Mục tiêu đặt ra phải phù hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị, tránh dàn trải, phải xác định được nội dung thu hoạch sau khi đi cơ sở sẽ phục vụ được gì cho yêu cầu kế hoạch công tác đang đặt ra; hướng dẫn cơ sở giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn đi cơ sở cần phải chuẩn bị nghiên cứu tài liệu thật kỹ như nắm vững về các chủ trương, nghị quyết, những chỉ đạo của Đoàn cấp trên, thông tin báo cáo, những câu hỏi để trao đổi trong quá trình ở cơ sở… trình lãnh đạo phê duyệt. Thực hiện đăng ký đi công tác cơ sở theo chủ trương “1+2” năm 2022 của cán bộ nộp về Ban Xây dựng đoàn Tỉnh đoàn từ tháng 1/2022.

Các đồng chí Thường trực, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động trao Nhà nhân ái cho đối tượng chính sách

Báo cáo kết quả đi cơ sở năm 2022 là một nội dung trong Báo cáo kiểm điểm năm của cán bộ, công chức. Việc thực hiện chế độ đi cơ sở được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn. 

BAN XÂY DỰNG ĐOÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672