NỀN TẢNG QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Từ góc nhìn chuyển đổi số, giáo dục là một lĩnh vực đặc biệt, khác
hoàn toàn các lĩnh vực khác. Nếu chuyển đổi số một lĩnh vực kinh
tế là thay đổi diện mạo, cách vận hành, cách tạo ra giá trị mới của
riêng lĩnh vực đó, thì chuyển đổi số giáo dục chính là cách chúng
ta thay đổi tương lai của cả quốc gia. Vì thế, cũng sẽ là không quá
nếu nói chuyển đổi số nền giáo dục sẽ quyết định sự thành bại của
chuyển đổi số quốc gia.
Chuyển đổi số và công nghệ số trong giáo dục có thể tạo ra rất
nhiều thay đổi mạnh mẽ về phương thức giảng dạy, phương thức
tiếp nhận kiến thức, thậm chí có thể thay thế cả việc giảng dạy của
giáo viên. Nhưng, công nghệ sẽ không bao giờ thay thế được giáo
viên ở sứ mệnh truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu cho người
học và càng không thể thay thế được những người làm giáo dục ở
khả năng tạo ra tri thức. Công nghệ dù có phát triển đến đâu cũng
không thể tự tạo ra tri thức mới, mà chỉ có thể hỗ trợ con người làm
điều đó và biến tri thức thành những giá trị hữu hình cho cuộc sống.
Thiên chức của giáo viên trong kỷ nguyên số vì thế cũng sẽ không
còn chỉ là truyền đạt tri thức như trước nữa, mà giờ đây, quan trọng
hơn là truyền đạt cảm hứng học tập cho người học, để dù được học
tập theo phương pháp nào, bằng công nghệ nào, người học vẫn sẽ
nuôi dưỡng được niềm đam mê học tập, đam mê tìm tòi những điều
mới, dù là trên trang sách hay ở ngoài cuộc sống. Tương tự, vai trò
nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới cũng sẽ trở thành sứ mệnh quan
trọng hơn đối với giáo viên. Và đó cũng sẽ chính là đặc điểm phân
biệt rõ nhất giữa những người làm giáo dục với những cỗ máy hay
công nghệ giáo dục
.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672