HÀ NAM: CÁN BỘ ĐOÀN GƯƠNG MẪU, TRÁCH NHIỆM

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn theo Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tiếp tục tăng cường rèn luyện tác phong, thưc hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng mô hình: “Cán bộ Đoàn gương mẫu, trách nhiệm” với đối tượng thực hiện là các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Bí thư Đoàn phường Hai Bà trưng, Tp. Phủ Lý tuyên truyền người dân về chuyển đổi số phục vụ Đề án 06

Mô hình “Cán bộ Đoàn gương mẫu, trách nhiệm” được xây dựng với mục tiêu đưa ra các tiêu chí cụ thể về rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn, những điều nên làm, không nên làm. Ngoài ra, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được Trung ương Đoàn phát động

Để thực hiện mô hình trên, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Chương trình công tác năm, ban hành Khung tiêu chí đánh giá. Mỗi tiêu chí đảm bảo phát huy tính chủ động, tự giác trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trong công tác của cán bộ Đoàn cũng như trên cương vị là một Bí thư, Phó Bí thư đoàn xã qua đó phát huy tính xung kích, gương mẫu trong công việc, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động. 100%  Bí thư, PBT cùng đoàn viên đăng ký bản Rèn luyện đoàn viên, tham gia các cuộc thi, cuộc vận động được Trung ương cũng như Tỉnh đoàn triển khai, vì vậy phát huy vai trò của người đứng đầu và cấp phó nên 100% đoàn xã phường thị trấn được công nhận là đoàn cơ sở 3 chủ động.

Qua thời gian triển khai thực hiện, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Từ đó góp phần cho cán bộ Đoàn cơ hội để rèn luyện, tu dưỡng bản thân, xây dựng đội ngũ cán bộ kỷ cương, kỷ luật, tuân thủ pháp luật, là người cán bộ, người Đảng viên gương mẫu, là người đoàn viên của thời kỳ mới. Đây là một hoạt động quan trọng, giúp nâng cao chất lượng công tác Đoàn của xã, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho các cán bộ Đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672