HÀ NAM: Tổ chức thành công vòng thi cấp tỉnh Bảng Đội tuyển Hội thi Olympic Toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh – Bảng đội tuyển Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 vào ngày 15 tháng 6 năm 2023 tại Thành phố Phủ Lý.

Tham dự Hội thi có đồng chí Vũ Trần Tùng Anh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn, BCH Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hà Nam và 05 thí sinh tham gia hội thi.

Đồng chí Vũ Trần Tùng Anh phát biểu khai mạc Hội thi

Hội thi diễn ra với ba phần thi: Giới thiệu Câu lạc bộ, Kiểm tra kiến thức, đặc biệt là phần xây dựng và bảo vệ Đề án với chủ đề “Giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với sinh viên trong tình hình mới”.

Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã thống nhất lựa chọn Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Trường Cao đẳng y tế Hà Nam gửi bài dự thi tham gia thi Bảng Đội tuyển cấp cụm.

Đồng chí Vũ Trần Tùng Anh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong BCH Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hà Nam trao giải cho đại diện CLB.

Hội thi là sân chơi thiết thực, nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672