TỈNH ĐOÀN HÀ NAM TRIỂN KHAI 04 “GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN HÀ NAM” THỜI KỲ MỚI NĂM 2023

Chiều ngày 24/3, tại huyện Thanh Liêm, Tỉnh đoàn Hà Nam triển khai thực hiện việc xây dựng Giá trị hình mẫu thanh niên Hà Nam thời kỳ mới năm 2023 tại Ngày Đoàn viên năm 2023, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Các đại biểu tham dự tại Chương trình

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tiến Ninh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh; đồng chí Trần Xuân Thành – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí cán bộ Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc và gần 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh và Công ty Tổng Vina 68.

Đ/c Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh triển khai giá trị hình mẫu thanh niên Hà Nam trong thời kỳ mới năm 2023

04 giá trị hình mẫu thanh niên tỉnh Hà Nam năm 2023

Tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động triển khai thực hiện “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hà Nam thời kỳ mới” năm 2023 với 4 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Tiên phong hành động, Sáng tạo không ngừng, Khát vọng vươn lên; gắn với chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), cụ thể như sau:

Bản lĩnh vững vàng: là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động. Kiên định lập trường, tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân; là tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ; có bản lĩnh vươn lên những đỉnh cao của trí tuệ để xây dựng cho bản thân mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm chủ nghề nghiệp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Là tinh thần chủ động trong đấu tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của chúng, phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,…

Tiên phong hành động: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, hoạt động thực tiễn cho thanh niên. Chủ động đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị; chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số,.. Qua đó tạo môi trường để giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng giá trị hình mẫu thanh niên.

Sáng tạo không ngừng: Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tích cực nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là các giải pháp có hàm lượng tri thức, ứng dụng công nghệ thông tin cao trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao năng lực công nghệ thông tin, kỹ nâng số; xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, tích cực hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tích cực tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ.

Khát vọng vươn lên: Kế thừa và phát huy những phẩm chất tốt đẹp, ý chí tự lực, tự cường của con người Hà Nam, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến để sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Tổ chức các diễn đàn, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và thanh niên Bình Dương nhằm khuyến khích, cổ vũ thanh niên nỗ lực trong học tập, lao động góp phần dựng xây nên đất nước giàu mạnh, hùng cường như: Diễn đàn “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”,…

Ban Xây dựng Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672