Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức học tập, quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị

Ngày 8/8/2023, tại Cơ quan Tỉnh đoàn, Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập quán lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn cấp tỉnh và Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc về việc triển khai, quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; triển khai, quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Trần Tùng Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã triển khai Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Quy định gồm có 5 chương và 16 điều. Phạm vi điều chỉnh của Quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm; đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm và có liên quan trong công tác cán bộ.

Quy định số 114-QĐ/TW quy định cụ thể hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ gồm: Hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Hành vi chạy chức, chạy quyền; Các hành vi tiêu cực khác. Quy định về trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu các cơ quan tham mưu; cán bộ tham mưu; nhân sự; trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đồng chí Vũ Trần Tùng Anh cũng đã nêu khái quát tình hình xây dựng Đề án và quán triệt những nội dung cơ bản triển khai Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng chí nhấn mạnh “Quy định số 205-QĐ/TW là điểm nổi bật trong tham mưu về công tác cán bộ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng và công tác cán bộ, đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ tồn tại suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua”.

Thông qua Hội nghị các đồng chí đã nắm rõ cơ bản các nội dung Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 205-QĐ/TW, góp phần đưa việc thực hiện công tác chính trị luôn gắn với thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 205-QĐ/TW, đảm bảo sự trong sạch trong đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672